ความเป็นมาของบริษัท   

     ทีเอสที เคมีคอล กำจัดปลวก ก่อตั้งเมื่อ 20 พฤกษภาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวนทุกชนิด ให้กับลูกค้าทุกๆกลุ่ม เช่น อาคารทั่วไป บริษัท โรงงาน โรงแรมภัตตาคาร รีสอร์ท บ้านทั่วไป หน่วยงานราชการ และกลุ่มงานโครงการก่อสร้าง พร้อมวางระบบท่อน้ำยาป้องกันปลวกในอนาคต รวมถึงการให้บริการจำหน่ายสารเคมี อุปกรณ์กำจัดแมลงต่างๆด้วย ประกอบกับมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 14 ปี   

     สถานที่ตั้ง

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 35/18 หมู่ 11 ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมือง จังหวัด กาญจนบุรี 71000

เบอร์ โทรศัพท์ 034-517421

สายด่วน 089-3794329,089-2553427

E-mail:tst.chemicalservice@gmail.com

www.tstchemical.com