1.โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต)กรุงเทพมหานคร
 
2.ศูนย์รับสร้างบ้าน PD HOUSE
 
3.สำนักงานคลังจังหวัด กาญจนบุรี
 
4.บริษัทแมคทริคจำกัด
 
5.บริษัทครุยส์เอเซียจำกัด
 
6.สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
7.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
8.โครงการหมู่บ้านกาญจน์สิริกาญจนบุรี
 
9.สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
 
10.บริษัทพร้อมมิตรโปรดักชั่นจำกัด
 
11.บริษัทกรุงเทพประกันชีวีตจำกัดมหาชน
 
12.บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชน
 
13.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 
14.ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
 
15.บริษัทไทยแอสเซท์ไมนิ่งจำกัด
 
16.บริษัททรัพย์ในแผ่นดินก่อสร้างจำกัด
17.บริษัทศรีชงโคจำกัด
 
18.สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
 
19.บริษัททีเคอีควิปเม้นท์จำกัด
 
20.โรงเรียนท่าม่วงราฎร์บำรุงกาญจนบุรี
 
21.โรงเรียนวัดทุ่งสมอกาญจนบุรี
 
22.โรงเรียนวัดเขาน้อยเมืองกาญจนบุรี
 
23.โรงเรียนวัดดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี
 
24.ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอลุมิเนียมกาญจนบุรี
 
25.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี