บริการ กำจัดหนู


1.สำรวจสถานที่หน้างานโดยเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทโดยละเอียด
2.ให้บริการกำจัด-ป้องกันจากเจ้าหน้าที่บริษัทตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.ออกใบรับประกันผลงานพร้อมตรวจเช็คผลงานตลอดอายุสัญญาจากทางบริษัท